FORELDREUNDERSØKELSEN 2018

Varden barnehage står på listen til Barnehage.no "Disse 248 barnehagene er foreldrene aller mest fornøyd med". I alt 248 barnehager får toppscore fra foreldrene i den nylig publiserte foreldreundersøkelsen. Det blir tatt utgangspunkt i spørsmålet om hvor fornøyd foreldrene totalt sett er med barnehagen. De som har fått 5 poeng eller 4,9 er tatt med på listen. Vi fikk 4,9!

Det at foreldrene i Varden er så fornøyde og positive inspirerer personalet til videre arbeid.

Vi jobber for at barna skal ha gode hverdager med TID til LEK, OMSORG og OPPLEVELSER.