FORELDREUNDERSØKELSEN 2019

275 barnehager i Norge får toppscore fra foreldre i Foreldreundersøkelsen 2019. For andre år på rad er Varden en av disse barnehagene. Vi fikk karakteren 4,9 av 5 på spørsmålet om hvor fornøyd foreldrene totalt sett er med barnehagen. Les mer om dette på Barnehage.no

Tusen takk til positive og fornøyde foreldre!

Det er kjempeinspirerende for personalet som fortsatt skal stå på videre for å gi barna i Varden 

GODE HVERDAGER MED TID TIL LEK, OMSORG OG OPPLEVELSER.