FORUT BARNEAKSJON

I Rammeplanen står det: Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

Vi har i flere år vært med på FORUT sin barneaksjon. Den gir barna kjennskap til andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land. Gjennom musikk, filmer, plakater og fortellinger har barna denne høsten blitt kjent med Nanah og familien hennes som bor i Sierra Leone.

En del av aksjonen er å samle inn penger som går til Forut sine prosjekter. Vanligvis har vi hatt basar med mange besøkende, skikkelig basarstemning og mye penger til Forut. 

Korona og smittevern tillater selvsagt ikke slike arrangementer. Heldigvis har vi kreative folk på jobb.  På Måken og Ternen ble løsningen avdelingsvis basar. Foreldrene stilte med et par små gevinster hver, avdelingene ble pynta, rullelapper "solgt" og rullet opp. Spennende og kjekt:)  På småbarnsavdelingen Spurven fikk foreldrene hjem hver sin pose med et par kjekke "produkter" fra barna. 

 Foreldre og ansatte ble så oppfordret til å vippse til FORUT.  Resultatet ble kr. 5 500. KJEMPEBRA!!