RØDT NIVÅ I BARNEHAGENE I EIGERSUND KOMMUNE

På grunn av økt smitte i Eigersund kommune er alle barnehagene over på rødt nivå fra tirsdag 13.april. og foreløpig t.o.m. fredag 16.april.

Overgangen til rødt nivå betyr bl.a redusert åpningstid og mindre kohorter. 

Informasjon vedr. praktisk organisering er sendt alle foresatte via Kidplan.

Foresatte med kritisk samfunnsfunksjon som har reelt behov for utvidet åpningstid utover 08:00-15:00 tar kontakt med daglig leder pr. til. 913 95 188 eller pr. mail: post@varden-bhg.no

Minner på anbefaling om bruk av munnbind ved levering og henting