Ansatte

Måken

Barbro Svanes

Stilling: Assistent

90% stilling

Marianne Rodvelt Helleren

Stilling: Pedagogisk leder

80% stilling

Tone Sørdal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% stilling 80% stilling barne-og ungdomsarbeider 20% stilling konstituert pedagogisk leder

Katrine Myklebust

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

70% stilling

Spurven

Bente Førland Eliassen

Stilling: Assistent

80% stilling

Mona Skandsen

Stilling: Pedagogisk leder

80% stilling

Kaja Hestnes

Stilling: Pedagogisk leder

80% stilling

Hilde Reinshol Ramsland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% stilling, 60% stilling barne-og ungdomsarbeider 40% stilling konstituert pedagogisk leder

Reidun Tuen Aase

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

80% stilling

Katrine Myklebust

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

20% stilling

Margunn Rodvelt

Stilling: Vikar

Ternen

Brit Randi Nybø

Stilling: Pedagogisk leder

100% stilling

Jane Elin Urdal, Sleveland

Stilling: Pedagogisk leder

100% stilling

Kirsten Øen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% stilling

Andre ansatte

Jorunn Eide

Stilling: Daglig leder
91395188
vardbarn@frisurf.no

100% stilling

Cer Cin Kio Hmung

Stilling: Renholder

40% stilling fagarbeider

Gina Magallon

Stilling: Vikar

Nihayat Abdullah

Stilling: Vikar

Kristian Sæstad

Stilling: Vikar

Zammand Abdullah Abas

Stilling: Vikar