Planleggingsdager

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Personalet kurser seg eller har intern planlegging, barnehagen er stengt.

Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

Torsdag 15.august 2019
Fredag 16.august 2019
Fredag 15.november 2019
Fredag 20.mars 2020
Fredag 22.mai 2020

 

Vi har stengt jule- og nyttårsaften.

Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12