Spurven

Spurven er barnehagens småbarnsavdeling

Her går det 13 barn, syv barn født 2017 (grønn gruppe) og seks barn født 2018 (oransje gruppe). Med en egen avdeling for de aller yngste kan vi tilrettelegge etter deres behov. 13 barn gir et trygt miljø for de små og god tid for voksen/barn omsorg. Vi har fokus på å være tilstedeværende voksne som gir barna god tid til lek og utforsking.

Vi deler oss ofte i mindre grupper i løpet av dagen, under aktiviteter og samlinger, for å tilrettelegge etter det enkelte barns utvikling, interesser og for skape større ro på avdelingen.

Vi tar utgangspunkt i barnas interesser, årstid og faste tradisjoner i planleggingen av våre aktiviteter. Eventyr, sang, rim og regler brukes flittig i samlingene.

1 gang i mnd besøker de eldste (grønn gruppe) gymsalen på Rundevoll skole.

Vi ser fram til et år fylt med mange fine opplevelser. En hverdag med lek og mesting, tårer og latter, og masse kos. Gleder oss til å være sammen med alle Spurvungene, og prøve å oppdage verden gjennom deres øyne.

Hilsen Mona, Kaia, Reidun, Bente, Hilde og Katrine.

 

DAGSRYTME

06.35 Barnehagen åpner

06.35-07.15 Frilek på kjøkkenet

07.15 Frokost på avdelingen (Barna tar med egen matpakke)

7.30-9.30 Frilek inne på avdelingen/grupperom

9.30-10.30 Utelek (evt tilrettelagte aktiviteter inne som f.eks. forming, musikk, lek)

10.45 Samlingsstund (sang, dans, historier, bruk av instrumenter etc)

11.00 Formiddagsmat (brødskive og ulike sorter pålegg og grønnsaker)

11.30 Stell/bleieskift

11.45 Hviletid (tilpasses etter barnets behov)

11.45-14.00 Frilek på avdelingen

14.00 Fruktmåltid

14.30. Stell/bleieskift

14.30-16.30 Frilek på avdelingen

16.30 Barnehagen stenger