Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes ut fra maksimalgrensen, fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Betalingssatsene fastsettes endelig av styret for Varden barnehage SA

Pr. januar 2019 er foreldrebetalingen pr. barn pr. måned kr. 2 990.

Matpenger kr. 270 pr. barn pr. mnd kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Dette dekker melk, frukt/grønnsaker og smøremåltid til lunsj.

Vi gir 30% søskenmoderasjon for barn nr.2, 50% moderasjon for barn nr.3

 

Antall barn  Foreldrebetaling pr. mnd. inkl. matpenger
1 barn Kr. 3 260
2 barn Kr. 5 623
3 barn Kr. 7 388