Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes ut fra maksimalgrensen, fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Betalingssatsene fastsettes endelig av styret for Varden barnehage SA

Pr. januar 2020 er foreldrebetalingen pr. barn pr. måned kr. 3 135

Matpenger kr. 300 pr. barn pr. mnd kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Dette dekker melk, frukt/grønnsaker og smøremåltid til lunsj.

Vi gir 30% søskenmoderasjon for barn nr.2, 50% moderasjon for barn nr.3

 

Antall barn  Foreldrebetaling pr. mnd. inkl. matpenger
1 barn Kr. 3 435
2 barn Kr. 5 930
3 barn Kr. 7 798