Ternen

Ternen har 18 barn i alderen 3-6 år. 7 barn født i 2016 (gul gruppe), 5 barn født i 2015 (rød gruppe) og 6 barn født i 2014 (blå gruppe)

På Ternen har vi en fast turdag hvor hele avdelingen går på tur i det flotte naturområdet rundt barnehagen. Vi låner også gymsalen til skolen en gang i måneden.

Vi har samlinger for barna hver dag, noen dager delt i aldersgrupper for å tilrettelegge opplegget best mulig i forhold til alder og utvikling. 

5-åringene deltar på egne opplegg; egnen tur og språktime.

Leken har en sentral plass i hverdagene våre. Barna skal få tid og rom til lek. Leken gir barna utviklingsmuligheter og læring på alle områder. Og ikke minst, den gir glede, spenning og humor. Sosial kompetanse er også et viktig område som henger tett sammen med leken, og er noe vi jobber kontinuerlig med.

De fleste tema vi jobber med tar utgangspunkt i barnegruppens interesser og behov.

Hilsen

Brit Randi, Barbro og Kirsten.

DAGSRYTME

06.35 Barnehagen åpner

06.35-07.30  Frilek på kjøkkenet

07.30 Frokost på avdelingen (Barna tar med egen matpakke)

08.00-10.30 Frilek inne på avdelingen/grupperom. 

10.30 Samlingsstund

11.00 Formiddagsmat (brødskive og ulike sorter pålegg og grønnsaker)

11.30 Stell/bleieskift for noen av barna.

11.30 – 14.00 Utelek

13.30-14.00 Hvilestund ved behov.

14.00 Fruktmåltid

14.30. Stell/bleieskift

14.30-16.30 Frilek på avdelingen

16.30 Barnehagen stenger

 

 UKEPLAN

MANDAG:Turdag kl. 09.00

TIRSDAG: Møtedag. Vi avvikler avdelingsmøter og andre møter, avdelingene passer hverandres

                barn. Samling kl. 10.30

ONSDAG: Bok/eventyrsamling kl. 10.30. 

TORSDAG: Sang/danssamling kl. 10.30

FREDAG: Tur 5-åringene kl. 09.00. Språktime for 5-åringene kl. 13-13.45                                                            Samling kl. 10.30

Gymsal 1 gang/uken går på omgang mellom avdelingene.

Fellessamling og matlaging 1 gang/måneden , dager varierer.