Måken

På avdeling Måken er det 18 barn i alderen 0-6 år. I år har vi 2 barn født i 2017(grønn gruppe), 6 barn født i 2016 (gul gruppe), 4 barn født i 2015 (rød gruppe) og 6 barn født i 2014 (blå gruppe).

For å tilrettelegge for barn i ulike aldre, deler vi gruppa når det lar seg gjøre, f.eks i samlingsstund, ulike opplegg.

Vi har fast turdag en dag i uka for 3-6 åringene, og vi går i gymsalen til Rundevoll skole ca. en dag i måneden med alle aldersgrupper.

5-åringene har økter med eget opplegg gjennom uka, som egen tur og språktime.

Leken har en sentral plass i hverdagene våre. Barna skal få tid og rom til lek. Leken gir barna utviklingsmuligheter og læring på alle områder, og ikke minst, den gir glede, spenning og humor. Sosial kompetanse er også et viktig område som henger tett sammen med leken, og er noe vi jobber kontinuerlig med.

De fleste tema vi jobber med tar utgangspunkt i barnas interesser og behov.

Hilsen Marianne, Tone, Jane Elin og Katrine.

DAGSRYTME

06.35 Barnehagen åpner

06.35-07.30  Frilek på kjøkkenet

07.30 Frokost på avdelingen (Barna tar med egen matpakke)

08.00-10.30 Frilek inne på avdelingen/grupperom. T

10.30 Samlingsstund

11.00 Formiddagsmat (brødskive og ulike sorter pålegg og grønnsaker)

11.30 Stell/bleieskift for noen av barna.

11.30 – 14.00 Utelek

13.30-14.00 Hvilestund ved behov.

14.00 Fruktmåltid

14.30. Stell/bleieskift

14.30-16.30 Frilek på avdelingen

16.30 Barnehagen stenger

 

UKEPLAN

MANDAG: Boksamling kl.10.40. Barna deles i to grupper.

TIRSDAG: Møtedag. Vi avvikler avdelingsmøter og andre møter, avdelingene passer hverandres barn.

ONSDAG: Eventyrsamling kl.10.40, barna deles i 2 grupper.

TORSDAG: Turdag kl.09.00

FREDAG: Tur for 5-åringene kl. 09.00. Språktime for 5-åringene ca. kl.13-13.45

               Samling kl. 10.40, barna deles i 2 grupper.

Gymsal 1 gang/uken går på omgang mellom avdelingene. 

Fellessamling og matlaging 1g/mnd, dager varierer.