Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

Besøksadresse

Varden barnehage SA
Vikingveien 5
4371 Egersund

Postadresse

Varden barnehage SA
Vikingveien 5
4371 Egersund

Telefon

Hovednummer:51 49 52 25
Ternen:913 57 505
Måken:913 89 970
Spurven:913 95 491

Daglig leder

Tonje Bergum Sviggum
Tlf: 913 95 188
E-post: post@varden-bhg.no