Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet. Den viser hva vi vektlegger og hvordan vi arbeider for å nå målene og kravene i rammeplanen. Den gir også informasjon om vårt pedagogiske arbeid til foreldrene, myndighetene, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

Planen er fastsatt av Samarbeidsutvalget august 2020

årsplan20-21