VISJON

Barna i Varden barnehage skal ha gode hverdager med TID til LEK, OMSORG og OPPLEVELSER

Grunnsteinene i "varden vår" er TID, LEK, OMSORG.

Tid er viktig. Barna skal oppleve at de har mye og sammenhengende tid til lek og egenaktivitet,- selvvalgte, lystbetonte aktiviteter.

Omsorg krever også tid. Nære voksne ser det enkelte barn,lytter, samtaler, trøster, hjelper og setter grenser. De dekker barnets behov for mat, hvile, stell og aktivitet.