Ferie

Foreldrene forplikter seg til å gi barna 5 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

3 uker skal være sammenhengende i tidsrommet 01.06 - 01.09.

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, disse kan regnes som 5 feriedager.

Dersom enkeltstående fridager skal regnes som feriedager, må foreldrene gi melding om dette seinest dagen i forveien.

Foreldrene skal innen 01.04. gi skriftlig beskjed om når barna skal ha sommerferie