Ternen

Ternen har 19 barn i alderen 3-6 år. 6 barn født i 2018 (gul gruppe), 6 barn født i 2017 (rød gruppe) og 7 barn født i 2016 (blå gruppe).

To faste dager i uken deler vi barna inn i mindre grupper. Utgangspunktet for fordelingen er alder, utvikling og sosialt samspill. Den ene dagen går gruppene på tur i det flotte naturområdet rundt barnehagen. De eldste barna, blå gruppe, kombinerer gjerne tur og Språktime.

Vi har samlinger for barna hver dag.

5-åringene deltar på egne opplegg; egnen tur og språktime.

Leken har en sentral plass i hverdagene våre. Barna skal få tid og rom til lek. Leken gir barna utviklingsmuligheter og læring på alle områder. Og ikke minst, den gir glede, spenning og humor. Sosial kompetanse er også et viktig område som henger tett sammen med leken, og er noe vi jobber kontinuerlig med.

De fleste tema vi jobber med tar utgangspunkt i barnegruppens interesser og behov.

Hilsen

Brit Randi, Barbro, Marianne og Kirsten.

 

DAGSRYTME

06.35 Barnehagen åpner

06.35-07.30  Frilek på avdelingen.

07.30 Frokost. (Barna tar med egen matpakke)

08.00-10.30 Frilek på avdelingen/grupperom. 

10.30 Samlingsstund

11.00 Formiddagsmat (brødskive og ulike sorter pålegg og grønnsaker)

11.30 Stell

11.30 – 14.00 Utelek

13.30-14.00 Hvilestund ved behov.

14.00 Fruktmåltid

14.30. Stell

14.30-16.30 Frilek på avdelingen

16.30 Barnehagen stenger