5-åringene

Det å være "størst" i barnehagen, er stor stas. Barna gleder seg, og har gjerne forventninger knyttet til å være i denne gruppa, der de også har sitt eget opplegg.

5-årsgruppa har blant annet sin egen turdag, noe de har hatt de siste årene. Vi ser på denne turen som veldig positiv for fellesskapet; her går vi i «samla flokk», vi leker sammen, både frilek og mer voksenstyrte regelleker, nyter matpakken sammen, og har gode samtaler underveis.

5-årsgruppa har også Språktime en gang i uka der vi kommer innom temaer som mattekassen, høytlesing, og eksperimenter for å nevne noe. Den legges til samme dag som turdagen, slik at man kan kombinere tur og Språktime. 

I Varden barnehage, er det å leke ute alene, uten voksne en del av tilbudet. (Etter samtykke fra foreldre, og en grundig gjennomgang av hvilke regler som gjelder mens en er ute.) Selve organiseringen, hvor mange som er ute av gangen osv, tar personalet fortløpende vurderinger på.