Spurven

Spurven er barnehagens småbarnsavdeling

Her går det 9 barn, 5 barn født 2019 og 4 barn født i 2020. Med en egen avdeling for de aller yngste kan vi tilrettelegge etter deres behov. 9 barn gir et trygt miljø for de små og god tid for voksen/barn omsorg. Vi har fokus på å være tilstedeværende voksne som gir barna god tid til lek og utforsking.

Vi deler oss ofte i mindre grupper i løpet av dagen, under aktiviteter og samlinger, for å tilrettelegge etter det enkelte barns utvikling, interesser og for skape større ro på avdelingen.

Vi tar utgangspunkt i barnas interesser, årstid og faste tradisjoner i planleggingen av våre aktiviteter. Eventyr, sang, rim og regler brukes flittig i samlingene.

Vi ser fram til et år fylt med mange fine opplevelser. En hverdag både med lek og mesting, tårer og latter, og masse kos. Gleder oss til å være sammen med alle Spurvungene, og prøve å oppdage verden gjennom deres øyne.

Hilsen Anne, Bente og Katrine.

 

DAGSRYTME

06:35 Barnehagen åpner

06:35-08.15 Frokost på avdelingen for de som ønsker det. Barna tar med matpakke.

06:35-09.00 Frilek på avdelingen/grupperom.

09:00-10:30 Utelek (evt tilrettelagte aktiviteter inne som f.eks. forming, musikk, lek)

10:30 Stell/bleieskift

10:45 Samlingsstund (sang, dans, historier, bruk av instrumenter etc)

11:00 Formiddagsmat (brødskive og ulike sorter pålegg og grønnsaker)

11:30 Hviletid (tilpasses etter barnets behov)

11:30-14:00 Frilek på avdelingen

13:30 Stell/bleieskift

14:00 Fruktmåltid

14:30-16:30 Frilek på avdelingen

16.30 Barnehagen stenger