HESTNES

Hestnes byr på lettgått terreng

Dersom vi vil ha en lang tur, går vi til Erna. Da går vi gjennom krattskog og fjell og kommer helt ut til havet.

Ellers er det mange "flate" fjell som er kjekke å leke på i dette området. Og det er leke vi gjør mest av når vi er på tur!