UTVIDET RESSURSTEAM

Utvidet ressursteam (URT) er kommunale hjelpetjenester som knyttes til barnehagen i et fast samarbeid.

URT består av en representant fra PP-tjenesten, en fra helsestasjon og en fra barneverntjenesten og daglig leder i barnehagen.

URT er et lavterskeltilbud for foreldre og barnehage. Ulike problemstillinger kan drøftes. Foreldrene gir et skriftlig samtykke forut for en drøfting vedrørende deres barn.