Måken

På avdeling Måken er det 19 barn i alderen 0-6 år. I år har vi 7 barn født i 2018 (gul gruppe), 5 barn født i 2017 (rød gruppe) og 7 barn født i 2016 (blå gruppe.

For å tilrettelegge for barn i ulike aldre, deler vi gruppa i to når det lar seg gjøre, f.eks i samlingsstund, ulike opplegg. Vi har to faste gruppedager i uka.

Vi har fast turdag en dag i uka for alle. 

5-åringene har økter med eget opplegg gjennom uka, som egen tur og språktime.

Leken har en sentral plass i hverdagene våre. Barna skal få tid og rom til lek. Leken gir barna utviklingsmuligheter og læring på alle områder, og ikke minst, den gir glede, spenning og humor. Sosial kompetanse er også et viktig område som henger tett sammen med leken, og er noe vi jobber kontinuerlig med.

De fleste tema vi jobber med tar utgangspunkt i barnas interesser og behov.

Hilsen Tone, Hilde, Irene og Jane Elin

 

DAGSRYTME

06.35 Barnehagen åpner

06.35-07.30  Frilek på avdelingen.

07.30 Frokost på avdelingen (Barna tar med egen matpakke)

08.00-10.30 Frilek inne/ute på avdelingen/grupperom. 

10.30 Samlingsstund

11.00 Formiddagsmat (brødskive og ulike sorter pålegg og grønnsaker)

11.30 Stell

11.30 – 14.00 Utelek/innelek

13.30-14.00 Hvilestund ved behov.

14.00 Fruktmåltid

14.30. Stell

14.30-16.30 Frilek på avdelingen/ute

16.30 Barnehagen stenger