BARNEHAGEN VÅR

Varden barnehage SA er en privat barnehage som drives av foreldrene gjennom et samvirkeforetak.

Barnehagen startet i 1989 med to avdelinger.
Ny personalavdeling og småbarnsavdeling ble bygd i 2008.

Sommeren 2019 renoverte vi kjøkkenet og de to eldste avdelingene.

Barnehagen har inneværende barnehageår 51 barn fordelt på 3 avdelinger.Eigersund kommune har 3 plasser.

Vi følger pedagognorm og bemanningsnorm pr. aug.2018. I tillegg til styrer har vi 5 hele pedagogstillinger. Vi har 5 barne-og ungdomsarbeidere, 2 assistenter og renholder.

Barnehagen er nærmeste nabo til Rundevoll skole. Vi har en stor, fin utelekeplass med kupert terreng, og i nærmiljøet er det varierte tur- og aktivitetsmuligheter.

Barnehagens verdigrunnlag er tuftet på

Respekt     Omsorg     Trygghet     Ansvar.

Barnets beste skal alltid være utgangspunkt for våre handlinger og avgjørelser. Kvaliteten i det tilbudet vi gir barna, viser seg i de daglige møtene menneskene imellom og i handlingene vi utfører. Vi i Varden har fokus på handlingene våre og på gode og nære relasjoner.