Vedtekter

Vi har Barnehagevedtekter for Varden barnehage SA Vedtekter for Varden barnehage SA

Styret for Varden barnehage SA fastsetter barnehagevedtektene.

Barnehagevedtekter for Varden barnehage SA

 

Årsmøtet for Varden barnehage SA vedtar Vedtekter for Varden barnehage SA

Vedtekter for Varden barnehage SA